Juridische kennisgeving

BEWERKEN / PUBLICEREN VAN DE SITE

Site gemaakt, onderhouden en gehost door Studio Plune-bureau.
Communicatiebureau: Plune Studio
3 rue Alessandro Volta, 44470 Carquefou
Telefoon: 02 40 56 87 55

Algemene informatie :

De website https://www.lechatelet.com/ wordt bewerkt door :
Camping LE CHATELET
N° Siret 48048049000014
Hoofdkantoor : Rue des Nouettes, 22380 Saint-Cast-le-Guildo

Siret nummer 33027497800015
RCS Saint-Malo B 330 274 978
Aandelenkapitaal: 9.146,94 euro
Intracommunautair BTW-nummer: FR16330274978

Verantwoordelijk voor publicatie: Camping Le Chatelet
Telefoon: 02 96 41 96 33
E-mail: info@lechatelet.com

Site gemaakt, onderhouden en gehost door STUDIO PLUNE

De uitgever verbindt zich ertoe alle wetten betreffende de oprichting en activiteit van een website te respecteren.

Technische informatie:

Er wordt aan herinnerd dat het correspondentiegeheim niet is gegarandeerd op het internetnetwerk en dat het aan elke internetgebruiker is om alle passende maatregelen te nemen om zijn eigen gegevens en / of software te beschermen tegen besmetting door mogelijke virussen die op internet circuleren.

Persoonlijke gegevens:

De door u ingevoerde informatie wordt door Camping LE CHATELET geregistreerd, geanalyseerd en ter verwerking aan de verschillende betrokken diensten doorgegeven. Het kan ook worden gebruikt door Camping LE CHATELET voor commerciële doeleinden.
Indien u dit niet wenst, kunt u ons dit schriftelijk laten weten via onderstaand adres. U hebt het recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van de op deze site verzamelde gegevens, onder de voorwaarden voorzien door wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden. Om dit recht uit te oefenen, kunt u zich schriftelijk wenden tot de beheerder van de site op het volgende adres Camping LE CHATELET Rue des Nouettes, 22380 Saint-Cast-le-Guildo.
U kunt ook op onze GDPR-pagina verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen, zodat uw gegevens automatisch worden gewist.

Auteursrechten :

De gehele of gedeeltelijke reproductie of weergave van de pagina’s, gegevens en elk ander element waaruit de site bestaat, door welk proces of medium dan ook, is verboden en vormt een inbreuk zonder toestemming die de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de overtreder kan veroorzaken .